De ensamma


De Ensamma
(2017) är en film av Osmond Karim, med musik av Magnus Jarlbo, om den stora gruppen av barn som adopterades på 1970-talet från länder som Sydkorea, Etiopien, Colombia och Indien som nu är vuxna och kan börja beskriva hur det är att vara adopterad. Ett Sverige som på många sätt uppfattades som ett tryggt land, visade sig kanske inte vara så tryggt för alla.